:: *नमुंमपा कोपरखैरणे सीबीएससी शाळेत आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांच्या निर्देशानुसार तातडीने 6 शिक्षकांची उपलब्धता* *शिक्षक नेमणुकीची पुढील कार्यवाही अधिक गतीमानतेने करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश* | Navi Mumbai Municipal Corporation
facebook twitter Instagaram
Select theme :
facebook twitter Instagaramnavi mumbai
navi mumbai
 

Swachh bharath logoswachh navi mumbai
 
 
Web Information

Address
Ground Floor, Sector-15 A,
Palm Beach Junction, CBD Belapur,
Navi Mumbai,
Maharashtra-400614

info@nmmconline.com