:: *2020-21 आर्थिक वर्षात कोरोना काळातही मालमत्ता करापोटी 540 कोटीहून अधिक रक्कम जमा* *19891 मालमत्ताकर धारकांनी अभय योजनेचा लाभ घेत केले 159 कोटी जमा* | Navi Mumbai Municipal Corporation
facebook twitter Instagaram
Select theme :
facebook twitter Instagaramnavi mumbai
navi mumbai
 

Swachh bharath logoswachh navi mumbai
 
 
Web Information

Address
Ground Floor, Sector-15 A,
Palm Beach Junction, CBD Belapur,
Navi Mumbai,
Maharashtra-400614

info@nmmconline.com